Változások a foglalkozás-egészségügy irányításában és szabályozásában

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény legutóbbi módosítása megteremtette a munkavédelem egységes hatósági felügyeletének rendszerét, amelyet a szociális partnerek a rendszerváltás óta folyamatosan sürgettek. A törvénymódosítás értelmében a munkabiztonság és munkaegészségügy egységes hatósági felügyeletére és ellenőrzésére az OMMF – az Országos Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Főfelügyelőség – jogosult.

A hatósági felügyeleti és ellenőrzési rendszer megváltozása számos alacsonyabb szintű jogszabály megváltoztatását is igényelte.

Ennek megfelelően a Kormány a 70/2007 (IV.14) Korm.számú, 2007 április 15. napján hatályba lépett rendeletével megváltoztatta a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995 (VII.14) Korm. számú rendelet egyes rendelkezéseit is.

A hatályos módosítás szerint a munkáltató - a magánszemély munkáltató kivételével - a működése megkezdését követő két hónapon belül köteles a Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének bejelenteni:

  • székhelyének és telephelyének címét
  • tevékenységét
  • a számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét
  • a foglalkoztatott, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és foglalkozás-egészségügyi besorolását.

Itt hívjuk fel a figyelmet ismételten arra, hogy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség szervezete már 2006 januárjától regionális elven működik azzal együtt, hogy a jogalkotó kettéválasztotta a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségeket. A területi munkavédelmi hatóságok helye, postacíme és egyéb elérhetőségei a www.ommf.gov.hu internet címen megtalálhatóak.

A munkáltató éves bejelentési kötelezettségét minden év február hó 15. napjáig köteles teljesíteni a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek.

A változás bejelentési kötelezettség (abban az esetben, ha a szolgáltatási szerződés megszűnik vagy a szolgálatot ellátó orvos személyében változás következik be) a változás bekövetkezésétől számított három napon belül továbbra is fennáll.

A módosuló jogszabály új rendelkezése szerint változás esetén a korábbi szolgáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátásához szükséges valamennyi dokumentumot utódának átadni.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók jelentési kötelezettsége fennmarad azzal az eltéréssel, hogy a jelentést a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek kell megtenni.

A módosuló kormányrendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006 (XII.23) Korm. számú rendelet egyes rendelkezéseit is érinti.

A jogszabály szerint 2007 április 15. napjától az OMMF elnöke irányítja az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet is.

A rendelkezés indoka a munkavédelem egységes hatósági irányításának következetes bevezetése, valamint az a tény, hogy a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ megszűnt és tevékenységeit több szakmai intézet veszi át.

A kormányrendelet szerint az OMFI a továbbiakban az alapító okiratában és külön jogszabályokban meghatározott foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi kutatással összefüggő feladatokat lát el.